1. 5 out of 5

    5.00
    Màn hình nhạy, âm thanh đỉnh